Marand wordmark Marand Icon
Sl | En
ISS Isometric (Solar Cells Removed)

Excellence

Rast gre z roko v roki z učinkovitostjo poslovanja.

Smo ponudnik z zlatim znakom Open API združenja TM Forum.
S sestavljivimi gradniki oblikujemo vašo odprto digitalno arhitekturo.

Odličnost namesto povprečja.

Enoten produktni katalog

Odličnost namesto povprečja.

Enoten produktni katalog (unified product catalog - UPC) omogoča učinkovito upravljanje podatkov o izdelkih in storitvah ter njihovih lastnostih in cenikih na enem mestu. Zagotavlja preglednost produktnega portfelja in skladnost podatkov o izdelkih in storitvah med različnimi deli informacijskega sistema.

Uporabniku prijazen vmesnik omogoča hitro gradnjo novih tržnih ponudb in sodelovanje različnih deležnikov pri ustvarjanju novih produktov. UPC skrajšuje čas do trga in odpira pot najboljšim idejam.

Stranke na prvem mestu.

360 Customer / Inventory

Stranke na prvem mestu.

Je sistem za upravljanje podatkov o naročnikih in njihovih naročniških razmerjih, načrtovan in izdelan upoštevaje potrebe sodobnih telekomunikacijskih ponudnikov.

Zasnovan je splošno in podpira tako tradicionalne telekomunikacijske storitve kot tudi sodobne storitve 5. generacije ter storitve na oblaku, ki jih zagotavlja ponudnik sam ali preko partnerskega ekosistema.

360 Customer / Inventory ima certifikat skladnosti TM Forum Open API.

Kompleksni produkti, enostavne ponudbe.

CPQ

Kompleksni produkti, enostavne ponudbe.

Kompleksni produkti, enostavne ponudbe

CPQ sistem je prilagodljiv in razširljiv sistem za oblikovanje cen ter pripravo ponudb. Sistem ponudnikom komunikacijskih storitev (CSP) omogoča ponudbo širokega portfelja produktov in storitev ter učinkovito pripravo ponudb, kar vodi do visokega zadovoljstva strank.

Marandov CPQ sistem omogoča:

 • vzpostavitev naprednih postopkov priprave ponudb,
 • učinkovito upravljati s kompleksnimi ponudbami,
 • odpravo napak pri pripravi ponudb,
 • hitro pripravo ponudb,
 • izboljšati vpogled v poslovanje in
 • povečuje prihodke.

Odlični odnosi se začnejo z odlično komunikacijo.

CRM

Odlični odnosi se začnejo z odlično komunikacijo.

Razmerje med blagovno znamko in stranko se začne graditi na temelju medsebojnega razumevanja in empatije.

Takšne odnose odlikujejo zveste in aktivne stranke in sledilci. Njihova glavna prednost ni da kupujejo več izdelkov, ampak da lahko postanejo ambasadorji znamke in njeno sporočilo razširijo naprej. To pa lahko dosežemo samo z odlično komunikacijo.

Pri oblikovanju Marandovega orodja za upravljanje odnosov s strankami smo imeli en cilj – ustvariti najboljši CRM za telekomunikacijske ponudnike.

Uspeh zahteva natančnost in pravočasnost.

Obračunski sistem

Uspeh zahteva natančnost in pravočasnost.

Stranke pričakujejo pravočasno, natančno in varno obračunavanje storitev in izdajo računov. Obseg in zahtevnost obračuna ter prilagojene ponudbe so Ahilova peta modernega podjetja.

Marandov sistem vodenja računov ponuja konkretne rešitve za največje izzive, s katerimi se soočajo podjetja. S tem postavi stabilno osnovo, na kateri lahko naše stranke uspešno gradijo in rastejo.

Desetletja odličnih rešitev.

Razvoj po meri

Desetletja odličnih rešitev.

Včasih potrebujete nekaj povsem individualnega. Naše storitve po meri poskrbijo, da se uspešno spopadete z vsemi izzivi.

Poslovni problem skupaj z naročnikom celovito analiziramo. Z agilnim metodološkim pristopom zagotavljamo vključitev naročnika v proces razvoja programske opreme, kratke razvojne cikle ter hitro in pogosto dobavo kakovostnih različic programskih modulov.

Naši sodelavci imajo Java, Oracle, Scrum in Prince2 certifikate.

Čar je v nepričakovanem.

Umestna inteligenca

Čar je v nepričakovanem.

Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo. Priložnosti moramo zagrabiti v pravem trenutku, drugače nas prehitijo. Če lahko napovemo, kdaj bodo takšni trenutki prišli in kako se nanje najbolje odzovemo, lahko suvereno krenemo po poti, ki zagotavlja najboljši izid. Marand vam to omogoča z večstopenjskim sistemom, ki temelji na osnovi umetne inteligence in strojnega učenja.

Napoved osipa – Prvi korak je analiza in napoved odhoda strank, kar omogoča naš model za napoved osipa oz. churn.

Predlagalni sistem – Drugi korak, v okviru katerega poiščemo in predlagamo ponudbe, ki v največji meri odgovarjajo potrebam identificiranih strank. To omogoča naš model - recommender.

Desetletja odličnih rešitev.

Razvoj po meri

Desetletja odličnih rešitev.

Včasih potrebujete nekaj povsem individualnega. Naše storitve po meri poskrbijo, da se uspešno spopadete z vsemi izzivi.

Poslovni problem skupaj z naročnikom celovito analiziramo. Z agilnim metodološkim pristopom zagotavljamo vključitev naročnika v proces razvoja programske opreme, kratke razvojne cikle ter hitro in pogosto dobavo kakovostnih različic programskih modulov.

Naši sodelavci imajo Java, Oracle, Scrum in Prince2 certifikate.

Čar je v nepričakovanem.

Umestna inteligenca

Čar je v nepričakovanem.

Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo. Priložnosti moramo zagrabiti v pravem trenutku, drugače nas prehitijo. Če lahko napovemo, kdaj bodo takšni trenutki prišli in kako se nanje najbolje odzovemo, lahko suvereno krenemo po poti, ki zagotavlja najboljši izid. Marand vam to omogoča z večstopenjskim sistemom, ki temelji na osnovi umetne inteligence in strojnega učenja.

Napoved osipa – Prvi korak je analiza in napoved odhoda strank, kar omogoča naš model za napoved osipa oz. churn.

Predlagalni sistem – Drugi korak, v okviru katerega poiščemo in predlagamo ponudbe, ki v največji meri odgovarjajo potrebam identificiranih strank. To omogoča naš model - recommender.

Telekomunikacije

Zaradi liberalizacije trga, tekmecev in izzivov 5G omrežja, so profitne marže pod velikim pritiskom, osip naročnikov pa stalnica. Telekomunikacijska podjetja morajo na izzive odgovoriti z učinkovitostjo poslovanja in izboljšanjem izkušnje končnih uporabnikov. In tukaj v zgodbo vstopi Marand.

 • Že več kot dve desetletji se ukvarjamo z informatizacijo poslovanja in gradnjo velikih informacijskih sistemov za telekomunikacijske ponudnike (Business Support System – BSS);
 • Metode umetne inteligence in strojnega učenja uporabljamo za izboljšanje učinkovitosti poslovanja in za povečevanje zadovoljstva končnih uporabnikov;
 • Nudimo celovito rešitev za obračunavanje telekomunikacijskih storitev, od zajema dogodka v telekomunikacijskem viru, preko vrednotenja, sestave in izdaje računa, do integracije s saldakontskim sistemom ali podatkovnim skladiščem;

Finance & zavarovalništvo

Stranke bank in zavarovalnic danes želijo in pričakujejo več. Celovita izkušnja strank tako postaja ključni element pri odločitvah za katero banko ali zavarovalnico se stranke odločajo. Da bi presegli poslovni model bank, ki je bil do nedavnega zgolj bančna transakcija, v Marandu nudimo rešitve, ki so gradniki novih digitalnih poslovnih modelov in so ključni za upravljanje boljše uporabniške izkušnje.

Marand, ki ima več kot dvajset let izkušenj informatizacije poslovanja, nudi rešitve za finančno industrijo in zavarovalništvo, ki so gradniki novih digitalnih poslovnih modelov in so ključni za upravljanje boljše uporabniške izkušnje na naslednjih področjih:

 • Vodenje podatkov o poslovnih partnerjih;
 • Rešitve za upravljanje in izboljšanje uporabniške izkušnje (CX);
 • Zagotavljanje ključnih poslovnih sistemov;
 • Razvoj aplikacij po meri;
 • Vzdrževanje in nadgradnja zalednih sistemov;
 • Platforma za upravljanje podatkov o produktih in prodajnih ponudbah na enem mestu za celoten poslovni sistem in partnerski ekosistem.

Energetika & komunala

Nemotena oskrba gospodinjstev in gospodarstva z električno energijo, plinom, sanitarno toplo vodo in toploto s sistemom daljinskega ogrevanja iz mestne toplarne, čisto pitno vodo ter odvozom komunalnih odpadkov, igra v vsakdanjem življenju pomembno vlogo.

V podjetju Marand nudimo informacijske rešitve tako za dobavitelje storitev, kot tudi za sistemske operaterje distribucijskega omrežja (SODO). Naše rešitve omogočajo učinkovito:

 • Vodenje podatkov o poslovnih partnerjih;
 • Povezovanje odjemnih mest z modulom za vodenje prostorskih enot in tehničnimi zbirkami;
 • Podporo daljinskemu odčitavanje števčnih stanj in povezavo s platformami interneta stvari (IoT);
 • Periodično obračunavanje z obračunskim sistemom, ki je v celoti krmiljen s produktnim katalogom in zna obračunavati enkratne ter periodične stroške ter porabo storitev;
 • Napovedovanje porabe ali zgodnje prepoznavanje osipa tveganih poslovnih partnerjev s pomočjo umetne inteligence in podatkovnih ved;

Logistika & transport

Globalni trendi vplivajo na transport in logistiko, hkrati pa nudijo nove priložnosti za rast. Ponudniki bodo izbrani na podlagi dejavnikov kot so usmerjanje, izpolnjevanje pogodb na ravni storitev, prijaznosti do okolja in dodatnih dejavnikov, ki določajo potrebe za premikanje in skladiščenje tovora. Če želi biti podjetje uspešno, mora trendom slediti in v skladu z njimi prilagoditi svoje poslovanje.

V preteklosti so imeli številni logistični in transportni postopki obilo ročnih korakov, kar je predstavljalo veliko tveganje za napačen vnos podatkov.

V Marandu vam bomo z naprednim strojnim učenjem, AI in avtomatizacijo procesov pomagali odpraviti odvečne ročne procese za hitrejše in boljše rezultate vaših logističnih storitev.

Maloprodaja

V maloprodaji je ključno zaupanje potrošnikov. Da bi ga vzpostavili, se opiramo na optimizacijo obstoječih procesov z ustvarjanjem in uporabo globljega razumevanja potreb kupcev za ciljno usmerjene ponudbe in tržne kampanje.

Ljudje pričakujejo, da jih bodo prodajalci poznali – pri tem pa bodo ključno vlogo igrale tehnologije in rešitve, ki nakupovalno izkušnjo popeljejo na novo raven personalizacije. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da lahko le s kupci, ki imajo možnost podati povratne informacije o izdelku, storitvi in nakupni izkušnji, zgradimo trden odnos in povečamo zvestobo.

Marand je že več kot 30 let dolgoročni partner maloprodajnih podjetji na poti digitalne odličnosti in vam pomaga pri gradnji vaših poslovnih modelov z digitalnimi rešitvami za konkurenčno prednost v prihodnosti.

O podjetju

Naše poslanstvo je razvijati sodobne rešitve, ki prispevajo k poslovnemu uspehu in olajšajo delovanje organizacij.

Smo spodbujevalec razvoja in sprememb za dobrobit celotnega ekosistema sodelavcev in poslovnih partnerjev, doma in po svetu - vaša napredna računalniška hiša.

Nudimo prilagodljive, na standardih osnovane produkte za telekomunikacijske ponudnike in zavarovalnice.

V zadnjih 20 letih smo izvedli projekte digitalne preobrazbe z dokazanimi učinki za naše naročnike.

Smo člani združenja TM Forum z zlatim Open API statusom.

Marand Icon (contact)