360
Customer / Inventory

Stranke na prvem mestu.

Integracija vseh podatkov o vašin naročnikih in njihovih naročniških razmerjih. Na enem mestu in za vse sisteme.

Zakaj?

Prodajni
zastopnik

Kot prodajni zastopnik potrebujem vse podatke o naročniških razmerjih in preteklih nakupih, da lahko pripravim privlačno ponudbo in povečam možnost za sklenitev posla.

Tehnična
podpora

Kot tehnik v podpori naročnikom potrebujem hiter dostop do podatkov o storitvah, da hitro odgovorim na vprašanja in rešim morebitne težave.

Obračun &
saldakonti

Kot specialist za obračun potrebujem dostop do naročniških razmerij in odprtih obveznosti, da zmanjšam tveganje poslovanja in hitro rešim morebitne težave v obračunu storitev.

360 Customer / Inventory

Marandov 360 Customer / Inventory je sistem za upravljanje podatkov o naročnikih in naročniških razmerjih, načrtovan za potrebe sodobnih telekomunikacijskih družb.

Sistem zagotavlja naročniške podatke vsem operativnim procesom podjetja: naročanju, obračunavanju in zagotavljanju storitev. Preko odprtih programskih vmesnikov se povezuje z različnimi digitalnimi kanali.

360 Customer / Inventory podpira različne produkte in storitve: od klasičnih telekomunikacijskih storitev in storitvenih svežnjev do storitev na oblaku ter specializiranih vertikalnih rešitev, ki jih telekomunikacijska družba zagotavlja sama ali s pomočjo partnerskega ekosistema.

Upravljanje naročniških razmerij sloni na produktnem katalogu. Produktni inventar lahko shrani poljubno konfiguracijo produkta, storitve in cenika, ki jo je moč oblikovati v enotnem produktnem katalogu.

360 Customer / Inventory ima certifikat skladnosti Open API, ki ga je podelilo telekomunikacijsko združenje TM Forum.

P A R T Y MAN A GEMENT PR ODU C T ION MAN A GEMENT INTELLIGENCE / INSIGHT MAN A GEMENT OMNICHANNEL ENGAGEMENT MANAGEMENT C ORE C OMME R CE MAN A GEMENT CSR Or der Ent r y Self ca r e P o r tal Mobile App B2B P o r tal Cal l Cen t er App Set - t op B o x App SMS 360 Cust omer / I n v en t o r y D AT A ChumP r e v ention D AT A R e c ommender R e c ommender D AT A Bil ling Bi l ling D AT A In v oicing I n v oicing D AT A Or der Mana g ement D AT A CPQ CPQ D AT A P r oduct I n v en t o r y D AT A P r oduct C a talog D AT A Cust omer Mana g ement

Ključne prednosti

Izboljšajte produktivnost zaposlenih

S vpeljavo 360-stopinjskega pogleda na kupca, prodajni zastopniki, agenti, specialisti tehnične podpore in ostali sodelavci, ki imajo vsakodnevni stik s kupci, pridobijo pravočasne in točne informacije o naročnikih in njihovih naročniških razmerjih.

Odprite pot novim
prihodkom

Vključitev sodobnih produktov v vaš prodajni portfelj. Internet stvari (IoT), omrežja 5. generacije, vertikalne rešitve za energetiko, komunalo, zdravstvo, zavarovalništvo in trgovino. Svojim strankam ponudite rešitve onkraj povezljivosti, ustvarite partnerski ekosistem in odprite pot novim prihodkom.

Izboljšajte procese &
učinkovitost poslovanja.

Produktna zasedba hrani produkte z referencami na tehnične storitve in nudi funkcionalnost dekompozicije sistemom za upravljanje tehničnih storitev. Sistem nudi tudi federirano storitveno zasedbo za okolja z več OSS sistemi (“operations support system”).

Skrajšajte čas do trga

S pristopom, ki temelji na produktnem katalogu. Produktni inventar zna shraniti poljubno konfiguracijo produktnega kataloga. S konfiguriranjem se izognete dolgotrajnemu razvojnemu ciklu podpore novih produktov in storitev.

Pohitrite digitalno preobrazbo

S svežnji, ki združujejo storitve na različnih tehnologijah. Ponudite eno naročilo in en račun za vse storitve. Odprite digitalne kanale in omogočite dostop do podatkov preko odprtih programskih vmesnikov.

Izboljšajte učinkovitost

S sistemi, ki temeljijo na umetni inteligenci in strojnem učenju. Naročniški podatki služijo kot vhod sistemom za preprečevanje osipa in priporočilnim sistemom.

Zmanjšajte integracijske stroške

Uporaba odprtih standardov. 360 Customer / Inventory je osnovan na odprtem podatkovnem modelu “TMF Information Framework” in izpostavlja odprti programski vmesnik (TMF629, TMF637 Open API).

Arhitektura mikrostoritev

360 Customer / Inventory je izdelan v sodobni arhitekturi mikrostoritev, zasnovani za izvajanje na oblaku. Podpiramo vse 3 modele postavitve – v podatkovnem centru naročnika, hibridni oblak in javni oblak.

Postavitve na oblaku omogočajo elastičnost, ki jo zahteva današnje poslovno okolje. Arhitektura mikrostoritev zagotavlja zanesljivost, razpoložljivost, odzivnost in odpornost aplikacij, kritičnih na neprekinjeno poslovanje podjetja.

Marand Icon (contact)

Izboljšajte izkušnje vaših strank!

Prosimo vnesite vaš e-poštni naslov, na katerega vam bomo poslali zaželjeno datoteko: .

Marketing Dovoljenja

Vse shranjene podatke o vas boste lahko odstranili s pomočjo povezave v kontaktni e-pošti, lahko pa nam tudi pošljete s prošnjo za odstranjevanje podatkov.

Za distribucijo marketinškega gradiva uporabljamo lastno applikacijo. Z izpolnitvijo formularja se strinjate s pogoji uporabe ter s prenosom in obdelavo podanih informacij pri Marandu-u. Več o pogojih zasebnosti

Trenutno ne moremo poslati e-maila. Prosimo uporabite spodnji link za prenos datoteke.