CRM

Sistem za izvedbo vseh naročniških aktivnosti in celovit vpogled v naročniške podatke, ki so na razpolago celotnemu podjetju v vsakem trenutku poslovanja.

Upravljanje z naročnikovimi naročili, stiki in ostalimi aktivnostmi na enem mestu omogoča kvaliteten odnos s strankami ter uspešno prilagajanje poslovanja sodobnim tržnim dinamikam v digitalni dobi.

Zakaj?

Vodja naročniške službe

Kot vodja naročniške službe želim enotno mesto za vnos in urejanje naročniških podatkov ter zagotavljanje celovitega in centralnega pogled v naročniške podatke.

Vodja marketinga

Kot vodja marketinga želim pravočasno pridobiti pravilne podatke o tržni dinamiki, da se lahko nanjo pravočasno odzovemo.

Vodja IT

Kot vodja IT-ja želim zagotoviti najvišjo kakovost podatkov in s tem celovito podporo poslovanju in manjšo verjetnost za napake v delovanju sistemov.

Produktni vodja

Kot produktni vodja želim celovito podporo naročanju novih storitev brez spreminjanja obstoječega sistema naročanja.

Sistem za upravljanje odnosov s strankami CRM

Marand je razvil svojo modularno rešitev CRM, ki ponuja celovit pregled in administracijo strank ter njihovih storitev. Zasnovana je kot osrednja administrativna aplikacija, ki omogoča tudi tesno integracijo s produktnim katalogom in obračunom.

Ključni gradniki CRM-ja so moduli:

  • Poslovni partner, ki predstavlja centralno povezovalno komponento našega CRM sistema ter nudi osnovni nabor CRM funkcionalnosti.
  • Stiki, ki nudijo podporo obojesmerni komunikaciji s strankami skozi vse kanale.
  • Produktni inventar, ki omogoča celovit pregled aktualnih produktov stranke in celotne strankine zgodovine in je tesno povezan z obračunskim sistemom.
  • Sistem za naročanje, s pomočjo katerega manipuliramo s strankinimi produkti skladno s pravili produktnega kataloga.

CRM moduli

Poslovni partner

Poslovni partner je osnovna komponenta CRM in okvir celotne rešitve, v katerega lahko stranka vključuje dodatne module, ki so potrebni za njeno poslovanje. Poslovni partner omogoča temeljne funcionalnosti CRM, to pa so pregled in urejanje naslednjih podatkov:

  • naziv stranke
  • naslovi
  • relacije
  • naročniški računi
  • plačilne metode
  • identifikatorji stranke (matična številka, davčna številka, šifre v drugih sistemih)

Stiki

Stiki so izbirna komponenta CRM, ki omogoča pregled in izvedbo korespondence s stranko na vseh kanalih. Komponento uporabljajo tako uporabniki sistema CRM kot tudi aplikacije, ki lahko s pomočjo vmesnikov obveščajo stranko o izvedenih postopkih.

Stiki so eden pomembnejših virov informacij o zadovoljstvu stranke, zaradi česar ponujajo posebno priložnost za analitične aplikacije, s katerimi je možna integracija preko API-jev ali publish-subscribe mehanizmov.

Produktni inventar

Produktni inventar je komponenta, ki igra eno glavnih vlog v sistemih, kakršne uporabljajo ponudniki storitev. Hrani namreč komercialno-tehnične podatke o celotni zgodovini produktov z vsemi nastavljivimi parametri in cenami, omogoča pa tudi neposredno urejanje aktivnih produktov.

Komponenta je tesno povezana z obračunskim sistemom, katerega po eni strani napaja ter po drugi strani izkorišča za pred izračune naročnin, stroškov prekinitev in podobnih scenarijev.

Sistem za naročanje

Sistem za naročanje je v digitalni dobi izredno pomembna komponenta, ki ima poseben pomen za ponudnike storitev, kot so na primer telekomunikacijska podjetja.

Ključna prednost Marandovega sistema za naročanje je hitro prilagajanje spremembam v ponudbi, podpora naročilom skozi vse kanale ter možnost integracije s sistemom za aktivacijo in upravljanje storitev.

Marand Icon (contact)

Izboljšajte izkušnje vaših strank!

Prosimo vnesite vaš e-poštni naslov, na katerega vam bomo poslali zaželjeno datoteko: .

Marketing Dovoljenja

Vse shranjene podatke o vas boste lahko odstranili s pomočjo povezave v kontaktni e-pošti, lahko pa nam tudi pošljete s prošnjo za odstranjevanje podatkov.

Za distribucijo marketinškega gradiva uporabljamo lastno applikacijo. Z izpolnitvijo formularja se strinjate s pogoji uporabe ter s prenosom in obdelavo podanih informacij pri Marandu-u. Več o pogojih zasebnosti

Trenutno ne moremo poslati e-maila. Prosimo uporabite spodnji link za prenos datoteke.