Razvoj programske opreme po meri

Desetletja odličnih rešitev.

V Marandu postavljamo naročnika in njegov poslovni izziv v središče našega delovanja. Poslovni problem skupaj s stranko analiziramo celovito, saj se želimo izogniti nesmiselni informatizaciji procesa ali izdelavi programske rešitve, ki rešuje napačen problem. Našo rešitev sestavljajo svetovanje, razvoj programske opreme po meri ter vključitev lastnih, komercialnih ali odprtokodnih programskih produktov.

Storitve

Sistemska analiza

Arhitekturno načrtovanje

Integracija programske opreme

Svetovanje & optimizacija procesov

Vodenje projektov razvoja

Agilen metodološki pristop

Z agilnim metodološkim pristopom zagotavljamo vključitev naročnika v proces razvoja programske opreme, kratke razvojne cikle ter hitro in pogosto dobavo kakovostnih različic programskih modulov. Povratne informacije naročnika neprestano vključujemo v načrtovanje naslednjih ciklov. Z vitkim načinom dela odstranimo vse aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti. Razvojni proces in povezavo vseh deležnikov informacijsko podpiramo z orodji Atlassian Jira in Confluence.

Tehnologije

  • Naše rešitve so bodisi osnovane na monolitni arhitekturi SOA (service oriented architecture) bodisi na arhitekturi mikrostoritev, ki je optimizirana za izvajanje v oblaku.
  • Na strežniškem delu uporabljamo Javo (z ogrodji Hibernate in Spring Boot), odjemalec je običajno spletna aplikacija (TypeScript, Angular, Vue).
  • Uporabljamo tako klasične relacijske sisteme za upravljanje podatkovne baze (Oracle, IBM DB/2, PostgreSQL) kot tudi NoSQL sisteme (Infinispan).
  • Integracijo zagotavljamo s pomočjo vmesnikov RESTful ali s spletnimi storitvami SOAP/XML.
  • Za performančno kritične sisteme in sisteme z zahtevano visoko razpoložljivostjo (high availability) uporabljamo in-memory podatkovno bazo, kombinirano z gručo (cluster) za porazdeljeno procesiranje.
  • Pri sistemih, ki zahtevajo visoko prilagodljivost poslovne logike, uporabljamo sisteme za upravljanje poslovnih pravil (business rule management system), npr. RedHat Drools.
  • Za podatkovno analitiko in vizualizacijo podatkov uporabljamo interaktivna orodja (Tableau, Power BI, itd.).
  • Za strojno učenje in na umetni inteligenci temelječe sisteme uporabljamo Python (s knjižnicami Scikit-Learn, PyTorch ali TensorFlow), za produkcijske sisteme pa Apache Spark.
  • V izvajalnem okolju imamo izkušnje z orodji Docker in Kubernetes. Naročnikom pomagamo pri vpeljavi pristopa DevOps in izdelavi cevovodov CI/CD.
Marand Icon (contact)

Izboljšajte izkušnje vaših strank!

Prosimo vnesite vaš e-poštni naslov, na katerega vam bomo poslali zaželjeno datoteko: .

Marketing Dovoljenja

Vse shranjene podatke o vas boste lahko odstranili s pomočjo povezave v kontaktni e-pošti, lahko pa nam tudi pošljete s prošnjo za odstranjevanje podatkov.

Za distribucijo marketinškega gradiva uporabljamo lastno applikacijo. Z izpolnitvijo formularja se strinjate s pogoji uporabe ter s prenosom in obdelavo podanih informacij pri Marandu-u. Več o pogojih zasebnosti

Trenutno ne moremo poslati e-maila. Prosimo uporabite spodnji link za prenos datoteke.