Večstoritvena obračunska platforma

Podjetjem pomagamo pri monetizaciji njihovih poslovnih idej.

Zbiranje in obdelava podatkov o porabi, natančno in varno obračunavanje vseh vaših storitev ter izdaja računov - vse na enem mestu.

Zakaj?

Vodja
IT

Kot vodja oddelka IT potrebujem en sistem za obračunavanje vseh vrst storitev ne glede na področje poslovanja, ker želim znižati stroške, število napak in enostavno podpreti nove poslovne zahteve.

Vodja
finančnega
kontrolinga

Kot vodja finančnega kontrolinga želim ustrezno sistematizacijo in klasifikacijo obračunskih podatkov, zato ker s tem zadostim zahtevam regulatorja in prihranim čas ter posledično denar.

Poslovni
analitik

Kot poslovni analitik želim samostojno urejati poslovna obračunska pravila ter jih brez prekinitve delovanja sistema posredovati v produkcijo, da nisem odvisen od dolgotrajnega in dragega razvoja programske opreme.

Produktni
vodja

Kot produktni vodja želim pravočasne in pravilne podatke o uporabi storitev, da lahko ponudbe prilagajam potrebam uporabnikov.

Vodja centra
za pomoč uporabnikom

Kot vodja centra za pomoč uporabnikom želim enostaven sistem, ki omogoča vpogled v podrobnosti fakture ter možnost popravkov, zato da povečam zadovoljstvo uporabnikov.

Večstoritvena
obračunska platforma

Stranke pričakujejo pravočasno, natančno in varno obračunavanje storitev in izdajo računov. Obseg in zahtevnost obračuna ter prilagojene ponudbe so Ahilova peta modernega podjetja. Marandova večstoritvena obračunska platforma (MEB) ponuja konkretne rešitve za največje izzive, s katerimi se soočajo podjetja. S tem postavi stabilno osnovo, na kateri lahko naše stranke uspešno gradijo in rastejo.

Obračunska platforma izhaja iz telekomunikacijske domene, a je zasnovana splošno, zato jo je moč uporabiti tudi za druge dejavnosti: trgovsko, finančno, zavarovalniško, logistično in oskrbo z energijo ter komunalnimi storitvami.

Večstoritvena obračunska platforma je zgrajena modularno, osnovni gradniki platforme pa so:

  • Modul za vrednotenje (Rating & Charging), ki omogoča vrednotenje porabe v realnem času (online charging system) ter zakasnelo vrednotenje (near-real time rating). V povezavi s sistemom za upravljanje sej (session control) podpira tako predplačniški (prepaid) kot tudi naročniški (postpaid) način obračunavanja porabe.
  • Modul za obračun (Billing), ki skrbi za generacijo enkratnih in periodičnih zneskov ter za aplikacijo popustov in ugodnosti glede na konfiguracijo naročniškega računa.
  • Modul za fakturiranje (invoicing), ki skrbi za agregacijo ovrednotenih dogodkov (porabo storitev) in ostalih stroškov in ugodnosti v vrstice računov, tvorjenje faktur ter integracijo z finančno-računovodskimi sistemi ter tiskarno.

Ključne prednosti

Podpora različnim storitvam na eni platformi

Večstoritvena obračunska platforma podpira različne storitvene dejavnosti (telekomunikacije, oskrba z električno energijo in plinom, komunalne storitve, …).

Hitro prilagajanje novim poslovnim zahtevam

Poslovna logika ni programirana, ampak je zapisana s poslovnimi pravili, tako da jo je moč enostavno spreminjati in dopolnjevati med samim delovanjem sistema.

Gradnja partnerskih ekosistemov

Enostavno oblikovanje konvergenčnih paketov, ki združujejo storitve na lastni infrastrukturi in storitve, ki jih zagotavljajo partnerska podjetja.

Pripravljenost na 5G in IoT

MEB zna obračunati vse produkte in storitve, ki jih je moč modelirati v produktnem katalogu. Storitve niso omejene s tehnologijo in vključujejo tako klasične kot tudi napredne digitalne storitve.

Zanesljivost

Gruča zagotavlja neprekinjeno delovanje MEB tudi v primeru izpada posameznega vozlišča.

Skalabilnost

Enostavna in samodejna nadgradnja MEB ob povečanih potrebah zagotavlja uspešno poslovanje tudi v času hitre rasti.

Marand Icon (contact)

Izboljšajte izkušnje vaših strank!

Prosimo vnesite vaš e-poštni naslov, na katerega vam bomo poslali zaželjeno datoteko: .

Marketing Dovoljenja

Vse shranjene podatke o vas boste lahko odstranili s pomočjo povezave v kontaktni e-pošti, lahko pa nam tudi pošljete s prošnjo za odstranjevanje podatkov.

Za distribucijo marketinškega gradiva uporabljamo lastno applikacijo. Z izpolnitvijo formularja se strinjate s pogoji uporabe ter s prenosom in obdelavo podanih informacij pri Marandu-u. Več o pogojih zasebnosti

Trenutno ne moremo poslati e-maila. Prosimo uporabite spodnji link za prenos datoteke.